Zariadenia pre obranný priemysel

Mame vyše 20 ročné skúsenosti s vybranými zariadeniami používanými na výrobu munície väčších kalibrov. V našej ponuke nájdete:

 • Zariadenie na naváranie tesniacich obrúčok vrátane know how ako obrúčku správne navariť
 • Dodavky špeciálneho materiálu na naváranie obrúčky
 • Indukčná 4-komorová pec na predohrev pred naváraním
 • Zariadenie na zváranie dnového plechu
 • Zariadenie na tlakovú skúšku telesa strely ( do 850 MPa)
 • Automatická sušička dutiny telesa strely po tlakovaní a po nanesení koróznej ochrany
 • Tvrdomer na automatickú kontrolu tvrdosti materiálu telesa strely po zušľachtení
 • Automatizovaná ohrievacia pec telesa strely pred plnením trhavinou
 • Miešadlo trhaviny s riadením predohrevom
 • Linka na plnenie cvičnej munície
 • Zariadenie na pieskovanie dutiny telesa strely

 Zariadenia pre obranný priemysel / Zariadenia pre obranný priemysel - foto
 Zariadenia pre obranný priemysel / Zariadenia pre obranný priemysel - foto
 Zariadenia pre obranný priemysel / Zariadenia pre obranný priemysel - foto
 Zariadenia pre obranný priemysel / Zariadenia pre obranný priemysel - foto
 Zariadenia pre obranný priemysel / Zariadenia pre obranný priemysel - foto