Vibrovanie zvarkov za účelom zníženia vnútorných pnutí po zváraní.

Sprievodným javom technológie zvárania je vznik zvyškových napätí. Tieto napätia spôsobujú problémy hlavne pri zvarkoch a odliatkoch, ktoré sa následne opracovávajú a kde je potrebné zabezpečiť rozmerovú stabilitu. Vibračne spracovanie znižuje zvyškové napätia, ktoré vznikli pri zváraní, odlievaní a tvárnení na takú mieru, ktorá zaručuje potrebnú tvarovú stabilitu spracovávaných súčiastok.

Podstatou metódy je uvedenie zvarku do rezonančného kmitania, pri ktorom vnášaná mechanická energia vytvára elastické deformácie. Tieto elastické deformácie v miestach koncentrácie napätia prekračujú medzu klzu materiálu. Následkom toho sa elastické deformácie menia na plastické a dochádza k preskupeniu napätí a ich celkovému zníženiu.

V podstate sa týmto postupom zamedzí ďalším deformáciám po opracovaní alebo po zaťažení zvarku v prevádzke.