Validácia a kalibrácia podľa EN 50504 a technické revízie podľa EN 60974

Naše servisné stredisko zaisťuje kalibráciu a validáciu zváracích zariadení podľa EN 50504. Kalibráciu vykonávame na oblúkových aj odporových zváracích zariadeniach.

Detail služby validácia a kalibrácia podľa EN 50504

 • Vykonanie podrobnej kontroly zváracieho systému
 • Meranie napätia, intenzity prúdu, rýchlosti podávača drôtu a kontrola prietoku plynu
 • Analýza výsledkov s ohľadom na dodržiavanie tolerancií
 • Vystavenie dokladu o kalibrácii a kontrolného protokolu vrátane nameraných hodnôt
 • Umiestnenie kontrolného štítku o kalibrácii po ukončení kalibrácie
 • Archivácia vašich protokolov

Detail služby technická bezpečnostná kontrola (revízia) podľa EN 60974

 • Vizuálna prehliadka zváracieho zdroja
 • Skúška chodu zariadenia
 • Kontrola izolačného odporu
 • Kontrola odporu izolačného vodiča
 • Kontrola napätia zváracieho zdroja na prázdno
 • Kontrola unikajúceho poruchového prúdu
 • Vystavenie protokolu o revízii
 • Umiestnenie kontrolného štítku o revízii