V rámci našich služieb Vám ponúkame:

  • Dodávky zváracích prípravkov, ktoré Vám navrhneme a vyrobíme podľa vašich potrieb.
  • Výrobu ramien a držiakov elektród pre odporové zváranie.
  • Renováciu a servis ramien a držiakov elektród a elektródových čiapočiek pre odporové zváranie
  • Vibračné spracovanie zvarkov (odstránenie vnútorných pnutí)
 
  • Predaj vibračných zariadení

     Viac informácií o tomto zariadení tu v PDF
 
 
  • Vibrovacie skúšky.
 
   
Obr. Vibračné skúšky kompletnej palubnej dosky PSA Citroen
 
  
Obr. Vibrovanie nosníka palubnej dosky v Matador Automotive a.s.
 

 Obr. vibrovanie Telesa prevodovky v STROJSROS s.r.o
 
  Obr. vibrovanie Telesa v STROJSROS s.r.o
 
  Obr. vibrovanie Nosníka v CMF Slovakia s.r.o.