Čistenie chladiacich rozvodov odporových zváracích zariadení

Vyčistenie kompletných rozvodov chladiacej vody od rôznych nánosov a vodného kameňa za účelom zlepšenie chladenia transformátora a elektród odporových zariadenie a tým predlženie ich životnosti.